Praktijkfolder – Huisartsenpraktijk Bongers – Zeewolde
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bongers
Horsterweg 38 3891EV
Zeewolde

Praktijkfolder

 Huisartsenpraktijk Bongers

Dr. Bongers & dr. Meijer

Horsterweg 38

3891 EV Zeewolde

 

Telefoon: 036-5215334

Spoednummer: optie 1

 Spoed buiten kantooruren: 085-7737371

     www.huisartsenpraktijkbongers.nl

 

 

Telefonische bereikbaarheid

Op werkdagen

 • Omdat er dagelijks veel meer patiënten bellen dan er diezelfde dag plaatsen op het spreekuur beschikbaar zijn, is het in uw eigen belang dat u de praktijkassistente helpt om een goede inschatting te kunnen maken van de urgentie van uw vraag.
 • Zo mogelijk zal zij u voorzien van een passend advies, dan wel een (telefonisch) consult of visite aanbieden.
 • Uiteindelijk zullen alle adviezen op 2 vaste momenten op de dag (10.30u – 11.00u en ±14.30u – 15.30u) met de huisarts worden nabesproken.
 • Tijdens deze overlegmomenten zal de praktijk mogelijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar zijn.

Om de bereikbaarheid van de praktijk optimaal te houden vragen wij u de volgende tijdsindeling aan te houden:

 • 08.00u – 12.30u afspraken en medische adviezen
 • 9.00u – 12.30u en 13.30 – 14.30u uitslagen en administratieve vragen
 • 15.30u – 17.00u spoedeisende vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten

Spreekuur

Uitsluitend volgens afspraak

08.10u -10.30u

11.00u -12.00u

13.30u -16.30u

Telefonisch spreekuur:

Hiervoor maakt u een afspraak bij de assistente en wordt u tussen 11.30u en 13.30u door de huisarts teruggebeld. Vergeet u niet het nummer door te geven waar u op dat moment bereikbaar bent.

E-mail consult

Indien u een account hebt aangemaakt in het Patiënten portaal (zie website) dan is het mogelijk om uw huisarts vragen te stellen door middel van een beveiligd e-mail consult.

Let op! Een account is persoons- en dossier gebonden, dus voor ieder gezinslid een eigen account met eigen e-mail adres.

Huisvisites

Uitsluitend volgens afspraak. Visites voor dezelfde dag dienen voor 10.30u bij de assistente te worden aangevraagd. De huisarts zal u dan tussen 12.00u en 13.30u bezoeken.

Spoedvisites worden na beoordeling door de huisarts direct gereden.

Kraamvisites en visites na ontslag uit het ziekenhuis worden niet automatisch gereden, omdat wij niet altijd tijdig bericht van het ziekenhuis ontvangen.

Wenst u echter toch door de huisarts bezocht te worden dan kunt u dit aangeven bij de assistente en zal er een visite gepland worden.

Recepten

Herhalingsrecepten dienen via e-mail: huisartsenpraktijk@huisartsenpraktijkbongers.nl dan wel via het inleveren van lege medicatiedoosjes besteld te worden. Niet via de telefoon!

Indien u voor 11.00u een e-mail stuurt of het doosje op de praktijk inlevert liggen de medicijnen na 2 werkdagen na 15.00u klaar bij uw apotheek. De apotheek is elke dag geopend tot 17:30.

In verband met de veiligheid vragen wij u een account aan te maken in het Patiëntenportaal. Meer informatie hierover vindt u op onze website. Indien dit niet lukt dan via e-mail: huisartsenpraktijk@huisartsenprakijkbongers.nl

Assistenten

De praktijkassistentes zijn opgeleid om een aantal medische handelingen zelfstandig uit te voeren ter ondersteuning van de huisarts. Deze vinden plaats onder supervisie van de huisarts.

Het gaat onder meer om de volgende handelingen:

 • Het verstrekken van medische adviezen
 • Urine onderzoek
 • Hechtingen verwijderen
 • Wondverzorging
 • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • Injectie in huid of spier
 • Wratbehandeling
 • Oren uitspuiten

Voor de controle van alle Diabetes, Hypertensie, COPD en Chronisch Nierfalen patiënten zijn er speciale spreekuren bij de Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) Sandra Visser.

Zij is bereikbaar via tel: 036-5215334 of e-mail: praktijkondersteuner@huisartsenpraktijkbongers.nl

Tevens beschikt de praktijk over een POH GGZ en een POH GGZ kinderen voor gesprekken en hulp bij psychische problemen. Voor een afspraak bij hen kunt u bellen met de assistente. Voor niet medisch-inhoudelijke vragen kunt u mailen met POH-GGZ@huisartsenpraktijkbongers.nl

Waarneming bij sluiting van de praktijk voor dringende zaken:

16.30u-17.00u:                                       Spoedlijn                                           036-5215334, optie 1

17.00u-08.00u:                                      Huisartsenpost Harderwijk          085-7737371

Tijdens vakantie en nascholing is er een letterverdeling op achternaam. Op het antwoordapparaat of via de website kunt u vernemen bij welke huisarts u terecht kunt voor spoedzaken.